13 Temmuz 2024

Üstün Yetenekli Çocukların Gelişim Özellikleri

ustun-yetenekliÜstün yetenek doğuştan getirilen bir özelliktir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren bazı ayırt edici özelliklere sahiptirler.
Bir çocuğun üstün yetenekli çocuk olup olmadığının belirlenmesi, ona sunulacak çevresel faktörlerin ve eğitim olanaklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için önem taşımaktadır. Çünkü var olan üstün yetenekler işlenmediği ve geliştirilmediği taktirde sıradanlaşır, özelliğini kaybedebilir.

FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Fiziksel gelişimi yaşıtlarına göre daha iyidir.
• Çok enerjiktir.
• Hareketlidir.
• Bebeklik döneminde fazla uyumazdı.
• Duyu organları hassastır.
• Giysilerdeki etiketlerden rahatsız olur ve kestirir.
• Gürültüden hoşlanmaz.
• İki ayrı marka meyve suyunu tadından ayırt edebilir.
• Kuvvetlidir.
• Ağrı ve acıya aşırı tepki verir.
• Erken yürür.

ZİHİNSEL GELİŞİM

Çabuk ve kolay öğrenir.
• Yeni ve farklı bilgiler öğrenmeye heveslidir.
• Çok soru sorar
• Soyut kavramlara ilgi duyar.
• Meraklıdır
• Diğer çocukların ilgi duymadığı farklı alanlara ilgi duyar(bilim,siyaset vb.)
• Hafızası kuvvetlidir.
• Pratik zekası gelişmiştir.
• Hayal gücü kuvvetlidir.
• 6 yaşından önce okuma-yazma öğrenmiştir.
• Farklı ve olağandışı fikirleri vardır.
• Öğrenmiş olduğu bilgileri gerekli ortamda kullanır,transfer eder.
• Hızlı düşünür ve konuşur ama kasları aynı hızda olmadığı için yazı yazmayı sevmez.

SOSYAL GELİŞİM

Kendisinden 2-3 yaş büyük çocuklar ve yetişkinler ile oynamayı tercih eder.
• Yaşıtları ile oynamayı tercih etmez.
• Lider önemliği vardır.
• Espri yeteneği gelişmiştir.
• Empati yeteneği gelişmiştir.
• Arkadaşlık kurmakta zorlanır.
• Başkalarından emir,yönerge almaktan hoşlanmaz.
• Yeni ve değişik durumlara uyum sağlar.
• Yaratıcıdır.

DİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Kelime hazinesi geniştir.
• Kelimeleri anlamına uygun ve yerinde kullanır.
• Konuşmalarında mecaz anlamdaki kelimeleri ve deyimleri kullanır.
• Konuşmalarında “lütfen-teşekkür ederim vb”nezaket sözcüklerini kullanır.
• Akıcı konuşur
• Kendini rahat ifade eder.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.
• Yüksek amaç ve iradelere sahiptir.
• Kaderci değildir
• Hayatındaki olayları denetim altına alarak kontrol edebileceğine inanır.
• Duygusaldır.
• Haksızlığa tahammülü yoktur.
• Mükemmeliyetçidir.
• Özgüveni yüksektir.
• Çevreye, hayvanlara karşı duyarlıdır.
• Detaycıdır
• Eleştireldir
• Özeleştiri yapar
• Güçlükler karşısında kolay pes etmez
• Dış görünüşüne, giyimine, temizliğine dikkat eder.
• Tekdüze yaşamı sevmez.
• Hayali arkadaşı vardır.

MÜZİK

Ritm ve melodiye duyarlıdır.
• Orijinal besteler yapar.
• Müzik dinlemekten hoşlanır.
• Ritm ve tempoya göre dans eder.
• Melodi ve şarkıları kolay hatırlar.
• Müzik aleti kullanmaya isteklidir ya da kullanır

DRAMA

Jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullanır.
• Rol yapma ,canlandırma,taklit yetenekleri vardır.
• Orijinal oyunlar yazar ve oynar.

SANAT

Nesneleri ayrıntılı olarak hatırlar ve çizer.
• Resimlerinde derinlik,perspektif özelikleri vardır.
• Farklı malzemeleri kullanarak resim yapmaktan hoşlanır.
• Resim ,heykel sergilerini kavrar.
• Yap-bozlarda başarılıdır.

Bunu Gördünüz mü?

Çocuklarda Okul Çağı Dönemi

Çocuğunuz okul çağı yaşında ise onunla ilgili önemli noktaları bilmelisiniz. Onunla ilgili bu noktaları bilmeniz …