13 Temmuz 2024

Kronik Orta Kulak İltihabı

Kronik orta kulak iltihabı; kulak zarı delinmesi ve dış kulak yolundan iltihaplı akıntı ile karakterize olan orta kulak iltihaplarıdır. Bu tanının konabilmesi için orta kulak iltihabının üç aydan daha uzun süredir devam ediyor olması veya medikal tedaviye yanıt vermemesi gereklidir. Kronik orta kulak iltihaplarının belli başlı üç karakteri vardır:

  1. Kulak zarında delinme

  2. Zaman zaman kesilen iltihabi karakterde bir akıntı,

  3. İşitme kaybı.

  4. Bu hastalıkta kulak ağrısı olmaz; kulak ağrısının olması intrakraniel yada ekstrakraniel bir komplikasyonun geliştiğini düşündürmelidir.

Kötü yaşam şartları, kalabalık aileler, kötü hijyen ve beslenme şartları kronik orta kulak iltihabı sıklığını artıran başlıca faktörlerdir. Ayrıca sağlık sisteminin yeterli olmaması da oldukça önemli bir faktördür. Sosyoekonomik durumu iyileşen toplumlarda kronik orta kulak iltihabı sıklığı azalırken effüzyonlu orta kulak iltihabı sıklığı artmaktadır.

Sınıflandırılması :

Kronik orta kulak iltihapları klinik olarak iki ana başlık altında incelenir:

  1. Mukozal kronik orta kulak enfeksiyonları: Bu hastalık iyi huylu, mikrobik kökenli orta kulak rahatsızlığı olup mukoza seviyesinde sınırlı kalmaktadır.Küçük bir kulak zarı deliği vardır. Aktif devrelerde kokusuz iltihabı bir akıntı vardır. İşitme azlığı azdır.

  2. Kolesteatoma: orta kulağa cilt epitelinin invazyonu olarak tanımlanabilecek olan kolesteatoma kemik destrüksiyonuna yol açtığından kötü huylu kronik orta kulak iltihabı olarak değerlendirilmektedir. Kemik erimesine yol açtığında kafa içi komplikasyonlarına neden olabilen bir hastalıktır. Hastaların kulak akıntıları pis kokuludur; muayenede geniş bir zar delinmesi vardır.

Tedavi :

Mukozal kronik orta kulak iltihaplarının aktif devresinde topikal (kulak damlası) ve antibiyotik tabletlerden yararlanılır. Tercih edilecek olan antibiyotik Siprofloksasilin olmalıdır. Bu tip kronik orta kulak iltihaplarının ideal tedavisi hastaların inaktif devrede opere edilerek işitme ve kulak zarı rekonstrüksiyonlarının yapılmasıdır. Kolesteatom’lu kronik orta kulak iltihaplarının tedavisi ise cerrahidir. Zaman kaybetmeden orta kulak ve mastoid bölgenin kolesteatomadan cerrahi olarak temizlenmesi gereklidir.

Bunu Gördünüz mü?

Diş Sağlığı Hakkında Bilinmeyenler

Sağlıksız diş ve diş eti, sadece ağız bölgesinde sorunlara yol açmaz. Yapılan araştırmalara göre, diş …