25 Eylül 2022

İlaç Kutuları Üzerindeki Kısaltmalar Ne Demek?

Bazı ilaç kutuları üzerinde bulunan CR, MR, FORTE, Plus, B.I.D gibi kısaltmalar ilacın uygun kullanımı, alınan ilaç miktarın bilinmesi ve bu kısaltmalardan dolayı ilacın hangi özelliklere sahip olduğununun anlaşılması için önemlidir.

BID: Günde 2 (iki) kere;

Genellikle antibiyotik olarak kullanınan ilaç kutularının bazılarında bulunan “BID” kısaltması, ilacın 12 saat ara ile günde 2 (iki) defa alınması gerekliliğini ifade eder.

FORT /FORTE : Güçlendirilmiş Etki;

İlacın içerdiği ana maddenin yani etkin maddenin aynı ilacın mevcut ise diğer şekillerinden veya piyasada var olan diğer benzer ilaçlardan daha fazla etkin madde içerdiğini gösterir.

PLUS : İlave / Artı ;

“plus” kelimesi “artı / ilave” anlamına gelmektedir. İlacın piyasada var olan normal formüllerine “ilave” olarak farklı bir etkin maddeye sahip olduğunu ifade eder. Bu formülasyon ile ilacın etkisini diğerlerine göre artırmak, güçlendirmek amaçlanmaktadır.

EC : Bağırsakta Eriyen/Çözünen İlaç;

Bu tabletler mide ortamına dayanıklı olup midede çözünmeyen ilacın ana maddesini bağırsakda vücuda salacak şekilde formüle edilmiş ilaçardır. İlacın mide sıvılarında parçalanarak etkinliğinin azalmasını engellemek ve mideyi korumak için tasarlanmışlardır.

CR: Kontrollü İlaç Salımı yapan Sistemler;

Bu tür ilaçların bütünlüğü bozulmadan bir defada alınması şarttır. Kesinlikle ilac çiğnenmez ya da bölünmez. Aksi takdirde ilacın vücutta istenmeyen seviyelere çıkması ciddi sağlık sorunlarına neden olur.
İlacın etkin maddesinin farklı bir teknik ile hazırlanması ile oluşan sistemlerdir. İlacın içindeki ana maddeyi belirli zaman aralıkları ile vücuda bırakan / salan ilaç sistemleridir. Etkileri gün boyu devam etmektedir. Bu nedenle günde 1 (bir) kere kullanılmaları yeterlidir.

MR : Orta Derecede Sürekli Salınım yapan Sistemler;

Bu tür ilaçların bütünlüğü bozulmadan bir defada alınması şarttır. Kesinlikle ilac çiğnenmez ya da bölünmez. Aksi takdirde ilacın vücutta istenmeyen seviyelere çıkması ciddi sağlık sorunlarına neden olur.
İlacın önceden belirlenmiş, hesaplanmış miktarda vücutta belirli bir konsantrasyonda olabilmesini sağlamak, ilacın yan etkilerini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

SR:  Sürekli Salım yapan Sistemler;

Bu tür ilaçların bütünlüğü bozulmadan bir defada alınması şarttır. Kesinlikle ilac çiğnenmez ya da bölünmez. Aksi takdirde ilacın vücutta istenmeyen seviyelere çıkması ciddi sağlık sorunlarına neden olur.
Bu sistem ile üretilmiş ilaçlar ilacın önceden hesaplanmış miktarda vücutta belirli bir konsantrasyonda olabilmesini sağlamak, ilacın yan etkilerini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. CR :Kontrollü İlaç Salımı yapan Sistemler ile hemen hemen aynıdırlar.

XL : Uzatılmış Salınım yapan Sistemler;

Bu tür ilaçların bütünlüğü bozulmadan bir defada alınması şarttır. Kesinlikle ilac çiğnenmez ya da bölünmez. Aksi takdirde ilacın vücutta istenmeyen seviyelere çıkması ciddi sağlık sorunlarına neden olur.
İlacın ana maddesini gün içinde yavaş yavaş bırakan/salan özel olarak formül edilmiş ilaç sistemidir. Yani, günde 1 (bir) defa alındıklarından daha az yan etki ve ilacın vücut içindeki miktarını kontrol eden ilaç sistemidir

İ.V : İntra-venöz;

Enjeksiyonun “damar” içine yapılması gerektiği anlamına gelmektedir.

İ.M : İntra-muskular;

Enjeksiyonun “kas” içine yapılması gerektiği anlamına gelmektedir.

* Ancak bazı ilaçlar her iki yolla kullanıma uygun olduğunda ilaç kutusunun üzerinde ” i.m  / i.v ” kısaltmasının her ikisi de birden yer alır.

UYARI;
İlacın ” i.M ” formunun kas yerine damara uygulanması hayati tehlike oluşturur.

Bunu Gördünüz mü?

İlaç Alerjisi ve Tipleri

İlaç alerjisi ilaçların istenmeyen veya zararlı etkileridir. İlaç alerjileri önceden tahmin edilebilen (tip A) ve …