30 Mayıs 2024

Anahtar Kelime Arşivi

Üstün Yetenekli Çocukların Gelişim Özellikleri

Üstün yetenek doğuştan getirilen bir özelliktir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren bazı ayırt edici özelliklere sahiptirler. Bir çocuğun üstün yetenekli çocuk olup olmadığının belirlenmesi, ona sunulacak çevresel faktörlerin ve eğitim olanaklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için önem taşımaktadır. Çünkü var olan üstün yetenekler işlenmediği ve geliştirilmediği taktirde sıradanlaşır, özelliğini kaybedebilir. FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ • Fiziksel gelişimi …

Devamı