4 Ekim 2022

Aşısız Olmaz !

Doctor giving a child an intramuscular injection in arm, shallow DOF
Doctor giving a child an intramuscular injection in arm, shallow DOF

Toplum sağlığı için en önemli unsurlardan biri hastalıkların önlenmesidir. Her zaman, bir hastalığı önlemek, hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmekten daha iyidir. Aşılar, aşılanan kişilerde sadece hastalık oluşmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda aşılanmamış kişilere de hastalık bulaşmasından korur.

Aşılar, bulaşıcı hastalıkları önlerler ve hayat kurtarırlar. Aşılar çiçek, çocuk felci, difteri, tetanoz, kızamık gibi bir zamanlar çok sık görülen bir çok hastalığın kontrol edilmesini sağlamıştır.

Aşılar genellikle hastalıklara sebep olan mikropları veya bunların parçalarını içerirler, ancak aşılardaki bu antijenler öldürülmüş veya zayıflatılmış olurlar. Kas veya yağ dokusuna enjekte edildikleri zaman, hastalık semptomlarını ortaya çıkaramazlar ama bağışıklık sisteminin savunmasını harekete geçirerek hastalığa karşı antikor oluşmasını sağlarlar. İleride hastalıkla tekrar karşılaşıldığında vücut bu üretilmiş antikorlar sayesinde tekrar savunmasını harekete geçirir. Sonuç olarak, aşılanma ile çocuklar hastalıklar oluşmadan önce bağışıklık kazanırlar.

Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar;

Çocukluk döneminde karşılaşılan bulaşıcı hastalıkların önemli bir kısmı aşı ile önlenebilir hastalıklardır. Çocuklukta yapılan aşılar sayesinde ekonomik ve etkili bir yöntemle önlenebilen bu hastalıkların artık eradikasyonundan söz edilmektedir.

Çiçek hastalığının ve çocuk felcinin eradikasyonu başta olmak üzere, başarı ile yürütülen bağışıklama programları ile bulaşıcı hastalıklardan kitlesel anlamda korunma mümkün olacaktır.

Aşılama çalışmalarında hedeflenen, kampanya yaklaşımından yerel sağlık hizmetlerinin içinde rutin aşı uygulamasına geçiş yoluyla aşı ile korunabilir hastalıkların tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Aşı olmaya Engel Oluşturmayan Durumlar;

 • Alerji veya astım (aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerji dışında)
 • 38.5° C’nin altında ateşle seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalığa sahip olanlar
 • Ailede daha önce aşı oldukdan sonra aşıya karşı yan etki görülmüş olması
 • Ailede konvülziyon, felç veya epilepsi hastalıklarının varlığı
 • Anne sütü alan bebek ve çocuklar
 • Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıklarına sahip hastalar
 • Serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumların varlığı
 • Prematürite – erken doğan bebekler
 • Ameliyat öncesi ve sonrası
 • Malnütrisyon ( yetersiz beslenme)
 • Yenidoğan sarılığı olan bebekler
 • Cilt üzerine krem veya merhem şeklinde ya da aerosol olarak solunum yoluyla veya eklemiçi steroid kullanımı ya da ağız yoluyla düşük doz steroid kullanımı, (2mg/kg veya 20mg/gün dozundan az)

Yukarıdaki gibi durumlar (Kesin aşı kontrendikasyonları dışında) aşı olmayı geçiktirmek gerekmez.

www.saglik.gov.tr

Bunu Gördünüz mü?

Öfke Nedir ve Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Öfke doğal, anlaşılabilir ve hepimizin yaşadığı bir duygudur. Çoğunlukla yaşamaktan kaçınır ve yaşamak istemeyiz. Öfkelenmemek …